The Watch Lab is een website van horlogereparatie atelier HSC Nederland gevestigd op Pieter Lieftinckweg 11, 1505 HX Zaandam.

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van HSC Nederland BV, hierna te noemen “HSC”. HSC streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. HSC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Het is mogelijk dat via de website van HSC toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. HSC kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

The Watch Lab is op vrijdag 23 juni
vanaf 12:30 gesloten.